Els anys de residència no computen, ja que es troba en etapa de formació sanitària especialitzada.

No, el certificat professional s’ha de signar amb signatura digital de representant de l’entitat certificadora

El personal d'infermeria tindrà a la seva disposició el document d’acreditació, si accedeix a l’enllaç que rebran mitjançant un correu electrònic personal.

L'acreditació infermera per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà és un document de resolució administrativa on s'identifiquen les dades del personal d'infermeria, els àmbits per als quals se l'acredita i un codi específic que serveix per a la tramitació del certificat digital. 

Aquesta resolució  està atorgada per l'Oficina de Gestió Empresarial qui revisa la documentació presentada amb la sol·licitud i el compliment dels requisits, i si tot és correcte, gestiona l'emissió del document que acredita la capacitació per a la indicació, ús i  autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà de la persona sol·licitant. Aquesta resolució ve signada pel titular de la direcció general competent en matèria de professionals de la salut del Departament de Salut de la Generalitat i es pot descarregar telemàticament des de la seva seu electrònica.

El certificat digital és un document signat electrònicament que s’emet en format de targeta criptogràfica i que demana el vostre centre proveïdor o a vosaltres de forma particular i us permet dur a terme la recepta electrònica d'aquells productes que estiguin a la cartera de serveis del CatSalut.

Un cop teniu la resolució o document de l'acreditació infermera per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, podeu informar el vostre centre proveïdor o contactarà amb vosaltres per tal que gestionin, amb els col·legis  d’infermeres i infermers  la petició del vostre certificat  digital. Els col·legis emetran la targeta i la faran arribar a la vostra entitat perquè us la lliurin o us la lliuraran directament. De manera simultània i privada, rebreu un correu per part dels col·legis amb el número PIN i PUK per poder-la activar i fer-ne ús.

Data d'actualització:  11.01.2021