Consell Professió Mèdica de Catalunya

El Consell de la Professió Mèdica és un òrgan permanent de consulta i participació activa del col·lectiu mèdic a Catalunya. El seu objectiu és generar debat sobre diverses qüestions:

  • El paper del professional mèdic en el desenvolupament de les polítiques departamentals.
  • La corresponsabilitat en l'assoliment dels objectius del sistema sanitari públic de salut de Catalunya.
  • La millora de la qualitat assistencial envers la ciutadania.
  • Els nivells de competència necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de la salut i l'equitat de gènere en salut.
Data d'actualització:  28.12.2010