PRESENTACIÓ

A continuació trobareu l’oferta formativa que des de la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional proposem per a l’any 2021 per a tutors, col·laboradors docents i caps d’estudi d'especialistes de les professions sanitàries en formació.

En els processos d’aprenentatge de professionals en actiu, tant important és l’aprenentatge formal, mitjançant cursos, jornades, tallers, seminaris... com el que sorgeix de forma espontània en la relació amb d’altres professionals dels nostres equips de treball i al que anomenem informal.

Les activitats formatives que proposem han estat dissenyades amb cadascun dels col·laboradors docents, i com que estan programades i planificades estarien sota el paraigües de l’aprenentatge formal, tot i que mirem d’establir metodologies, eines i recursos d’aprenentatge que fomentin i facilitin al màxim possible l’aprenentatge col·laboratiu, on el rol de l’alumne ha de ser protagonista, actiu, fins i tot proactiu, tant o més que el dels docents i que aquests aprenentatges adquirits siguin útils i aplicables a la tasca tutorial, apropant-nos en les metodologies i en la forma d’exercir la docència a l’intercanvi d’experiències entre tutors, a generar i compartir el coneixement entre iguals i on la figura del docent és més un facilitador, un moderador que la clàssica de docent davant d’un grup d’alumnes, tot això inspirat per l’aprenentatge informal.

En la relació que s’estableix entre els residents de les diferents professions sanitàries i la resta de professionals amb els quals treballen i aprenen, especialment amb els seus tutors, un element central és el d’aprendre de l’experiència i amb aquesta, aprendre fent i compartint, generant i fent circular el coneixement, gestionant-lo per tal que resulti útil en aquesta fase d'especialització dels professionals de la salut.

Els programes de les activitats formatives que trobeu a continuació han estat dissenyats tenint en compte les necessitats formatives dels tutors, ja sigui per adquirir, consolidar, revisar, incorporar nous coneixements i habilitats, pensar i repensar l’aspecte actitudinal... tot orientat cap a les competències necessàries per exercir la tasca tutorial de forma eficient i assolir l’objectiu final: la formació de bons especialistes en ciències de la salut.

El Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya, en el seu capítol II, article 3.5 ja indica en quines àrees s’han de mantenir formats els tutors i també tenim en compte les necessitats formatives que ens fa arribar la Xarxa Permanent de Comissions de Docència, diferents professionals sanitaris que col·laboren amb la Subdirecció, i assistint a reunions periòdiques amb societats científiques i col·legis professionals i molt, molt especialment tenim presents els comentaris i propostes sorgides de les enquestes de satisfacció on directament els tutors que participen en les activitats formatives de la Subdirecció des de l’any 2015 reben en finalitzar els cursos, tallers o seminaris. En aquestes enquestes responen sobre diferents elements de les activitats i també sobre les necessitats formatives que voldrien adquirir.

Volem avançar-vos que aquesta oferta està viva, en tant que s’està en un procés de revisió i replantejament no només del que ha de ser la formació continuada per a tutors, sinó també de les competències necessàries per exercir aquesta tasca tutorial; així doncs, al llarg de l’any segurament podríem afegir propostes i noves activitats formatives sorgides d’aquest debat, de necessitats formulades, etc.  

A causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19 aquesta planificació podria veure’s alterada.

Moltes gràcies per la vostra confiança!

Aquesta activitat permet adquirir els coneixements i eines perquè el tutor supervisi i vetlli per l’acompliment d’aquest itinerari per part dels residents.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat, parteix de l'entorn tutor-resident on l’aprenentatge i la pràctica professional es barregen, i permet conèixer i reflexionar sobre l’estat emocional en què es troben uns i altres i ofereix estratègies per recuperar un benestar que permeti mantenir òptimes relacions entre tutor i resident.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Activitat que permet els participants conèixer i incorporar tècniques per facilitar l’execució de les tasques diàries amb un ús òptim dels recursos propis i externs i que resultaran de gran utilitat a tutores i tutors de residents i assolir la consecució de les tasques i responsabilitats amb bons resultats.

Programa de l'activitat - Edició 1

> Programa de l'activitat - Edició 2

> Programa de l'activitat - Edició 3

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat permet  adquirir coneixements als participants sobre la pràctica clínica, l'aprenentatge experiencial i familiaritzar-se i posar en pràctica el model pràctic-reflexiu en la tutoria.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

 

Aquesta activitat té com a punt de partida l'actual paradigma de canvi i com aquest afecta l'entorn laboral. Des d'un enfocament orientat a la pràctica tutorial permet conèixer habilitats als participants que l'ajudaran en l'exercici del seu rol i liderar així la relació entre tutor i residents, amb resultats òptims per a tots dos.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

 

Aquesta activitat perment als participants conèixer el sistema de formació sanitària especialitzada, les seves funcions, diferents participants, procediments entorn a les rotacions, estades formatives dels residents, Pla de Qualitat Docent... orientat a les necessitats del tutor per millorar el seu coneixement i competències de la tasca tutorial.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat permet els participants entendre quins són els elements que configuren la figura del tutor, qüestió imprescindible per poder exercir aquesta tasca dintre de l’organització.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat ofereix eines i recursos als participants per aprendre, sota el paradigma de la consciència plena com a disciplina, a reconèixer i posar distància a reaccions impulsives, en moltes ocasions inadequades, i poder donar respostes més útils, generar satisfacció i millorar la qualitat de vida de tutors (i també del seu entorn, com serien els residents) cultivant la confiança, la resiliència i l’optimisme per tal d’incorporar-les a la tasca tutorial.

Programa de l'activitat - 1a edició

> Programa de l'activitat - 2a edició

> Inscripció 1a edició finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat ofereix eines i recursos als participants per assolir la competència en la cerca d’informació en l’àmbit de les professions sanitàries.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat permet als participants reflexionar i conèixer estratègies a l'entorn de la motivació i l’automotivació ajudarà a donar sentit a la nostra feina i a la nostra vida, acceptant que no depèn tant de factors externs ni d’esdeveniments com de la nostra actitud interna que es projectada cap a l'exterior.

Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat presenta als participants coneixements, eines i habilitats necessaris per adquirir seguretat i ser competents en l’aplicació de la tècnica de l’aprenentatge basat en problemes en el transcurs de l’acció tutorial.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

En la formació sanitària especialitzada, per als tutors resulta imprescindible avaluar, fent servir tant l'avaluació sumativa com formativa. Aquesta activitat permet conèixer als participants els dos vessants i el que ofereix especialment la formativa, les seves tècniques i processos i els avantatges rellevants que té en la formació dels professionals sanitaris.

Programa de l'activitat - 1a edició

> Programa de l'activitat - 2a edició

> Inscripció 1a edició finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

> Inscripció 2a edició finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquesta activitat presenta coneixements, eines i habilitats als tutors participants per tal d'adquirir seguretat en la tècnica de la retroacció en el transcurs de l’acció tutorial.

Actualització juny 2021si la situació sanitària ho permet aquesta activitat es realitzarà de forma presencial. Consulteu nou programa.

> Programa de l'activitat

> Inscripció finalitzada (per a qualsevol consulta sobre les sol·licituds d’inscripció contacteu amb la vostra Unitat Docent)

Aquest seminari permet als participants conèixer i posar en comú les dificultats i conflictes que comporta el rol d'avaluació del tutor i proposarà estratègies que facilitin la gestió d’aquestes dificultats. Per participar en aquest seminari es requereix un mínim de cinc anys d’experiència continuada com a tutor i tenir formació prèvia sobre aprenentatge i avaluació.

> Programa de l'activitat

> Inscripció oberta fins al 20 d'octubre

Data d'actualització:  07.10.2021