Qui pot presentar sol·licituds

Activitats acreditables

Activitats no acreditables

Professions per a les quals no és vàlida l'acreditació

Com s’avaluen les sol·licituds

Relació amb els patrocinadors

Condicions d'ús del logotip

Auditories

Càlcul dels crèdits per als docents

Data d'actualització:  16.06.2020