Consell assessor sobre la diabetis

El Consell assessor sobre la diabetis a Catalunya és l'òrgan consultiu que assessora el Departament de Sanitat sobre temes relacionats amb la diabetis. Va ser creat per l'Ordre de 18 de març de 1983 (DOGC núm. 330), per tal de promoure accions en favor de les persones amb diabetis. En la seva composició hi figuren representants dels afectats (l'Associació de Diabètics de Catalunya), dels professionals sanitaris responsables de l'atenció a les persones amb diabetis (l'Associació Catalana de Diabetis de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears) i de l'Administració Sanitària.

Entre les línies principals d'actuació destaquen:

 • Els estudis epidemiològics sobre la diabetis a Catalunya. En aquest sentit, l'any 1987 es va posar en funcionament el Registre de diabetis tipus 1, que recull els casos nous que inicien la malaltia i són menors de trenta anys en el moment del diagnòstic. La taxa d'incidència a Catalunya és de 11,4 casos/100.000 habitants per als menors de quinze anys i de 10,7/100.000 habitants per als menors de trenta anys. Butlletí epidemiològic de Catalunya (BEC), vol. XVI; núm. 11; 1995 i BEC, vol XXIII, núm. 4; 2002 .Pel que fa a la diabetis tipus 2, es disposa d'informació procedent de l'estudi de prevalença en la població de Catalunya de trenta a vuitanta-nou anys. En aquest grup d'edat, el 6 % té una diabetis diagnosticada i un 3 % desconeix que és diabètic. Butlletí epidemiològic de Catalunya (BEC). Vol. XVIII, núm.3; 1997.També s'han realitzat estudis epidemiològics sobre la nefropatia diabètica, que han permès conèixer la magnitud d'aquesta complicació tardana a Catalunya.

 • L'educació diabetològica com a eix fonamental en el tractament de la diabetis. Per aquest motiu es promou la formació global dels professionals sanitaris involucrats en l'atenció a la persona diabètica, en la qual es contemplen no només aspectes de diabetis i de nutrició, sinó també d'educació sanitària aplicada a la diabetis.Cada any es realitzen les colònies i campaments d'estiu per a nens i joves amb diabetis, en col·laboració amb l'Associació de Diabètics de Catalunya. Les colònies tenen lloc, habitualment, durant el mes de juliol i compten amb la participació de metges, infermeres, dietistes-nutricionistes i monitors d'esplai. Van adreçades als nens de vuit a catorze anys (en cases de colònies) i als joves de quinze i setze anys (en règim de campament). Per a més informació contactar amb l'Associació de Diabètics de Catalunya.

 • Elaboració de materials de suport a l'atenció diabetològica:
  • Criteris comuns mínims per a la diabetis tipus 2 a l'A. Primària
  • La diabetis tipus 1 a Catalunya: deu anys de Registre
  • Protocol de detecció i diagnòstic de la diabetis gestacional
  • Què cal saber sobre la diabetis infantil
  • Com conviure amb la diabetis tipus 1
  • Llibreta d'autocontrol
  • Carnet del diabètic
  • La declaració de S. Vincent: Document d'aplicació.

 • Patrocini d'activitats formatives, elaboració de protocols clínics, documents de consens sobre pautes d'actuació i sobre organització sanitària.

Normativa legal

Adreces d'interès

Data d'actualització:  12.06.2015