Es proporciona accés al text consolidat, és a dir, al document que integra en el text original d'una norma o disposició les modificacions i les correccions que ha tingut des del seu origen.

Àmbit estatal

Data d'actualització:  06.11.2020