La CTMDC emet recomanacions sobre els seus àmbits de treball per tal d'establir criteris homogenis sobre els drets d'informació concernents a la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica.