• Inici
  • La vida del Comitè. Primers mesos de 2014

La vida del Comitè. Primers mesos de 2014

26/05/2014 12:47

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), durant aquests primers mesos de l’any 2014, ha atès diferents sol·licituds. La primera, sobre el Projecte de decret del dret a conèixer els orígens biològics, que impulsa el Departament de Benestar i Família. La Comissió Mixta del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) i del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC) ha considerat que, atesa la complexitat de l’àmbit que vol regular, i les importants conseqüències que se’n derivaran, cal fer una valoració àmplia, raonada i pausada. Per això, la Comissió Mixta CBC-CESSC ha endegat un Grup de Treball sobre el Dret a Conèixer els Orígens Biològics, i les seves limitacions, que pretén recopilar les conclusions en un document de reflexió. 

El CBC també ha analitzat la proposta del Programa públic de recepció d’ovòcits presentada per l’equip de reproducció assistida de l’Hospital de Sant Pau – Fundació Puigvert. L’ha considerat èticament pertinent perquè millora l’equitat, no afegeix riscos significatius a les donants, ni incrementa la despesa del sistema sanitari.

Una tercera sol·licitud ha estat la que va adreçar el Síndic de Greuges sobre la presència de pancartes i rètols als vestíbuls dels centres sanitaris on s’expressa el malestar i desacord dels professionals sanitaris en relació amb els ajustos que el Departament de Salut ha dut a terme en els últims anys. El CBC ha començat a tractar el tema i encara no té una resposta definitiva.

Per la seva banda, el Grup de Recerca del CBC, després de redefinir el seu objectiu, que ara s’orienta a millorar la informació que reben les persones que participen en un projecte de recerca, ja es troba en la fase d’elaboració del document final.

Respecte a la col·laboració amb el Consell Consultiu de Pacients en la informació i formació de les persones i associacions que en formen part, ja s’ha elaborat un temari i un calendari i, en breu, es començaran les sessions.