• Inici
  • La vida del Comitè. Novembre de 2017

La vida del Comitè. Novembre de 2017

21/11/2017 11:55

En el primer semestre del 2017 el Comitè va tenir una important activitat que va donar com a resultat l’aprovació de tres documents:

  • Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa.
  • Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica.
  • La llei d’universalització de l’assistència sanitària i el trasplantament.

També es va fer una proposta perquè s’esmenés la darrera reforma de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, aprofitant la iniciativa de llei sobre els drets del malalt al final de la vida que es discutia al Congrés dels Diputats.

Es va continuar amb els treballs sobre l’elaboració d’una proposta per a l’aplicació del document de voluntats anticipades i el model català de decisions anticipades en l’àmbit de la salut mental.

Després de l’estiu, el grup de treball que havia començat a elaborar una proposta per a l’aplicació del document de voluntats anticipades i el model català de decisions anticipades en l’àmbit de la salut mental, va continuar avançant en la concreció d’una proposta. Se’n va presentar una versió preliminar a la reunió plenària del CBC del mes de setembre, en què es van fer observacions i suggeriments per redactar un document que està previst poder aprovar a la reunió plenària del mes de desembre.

Durant aquest període, el CBC també ha reprès l’elaboració del Diccionari de Bioètica, que s’havia iniciat a mitjans del 2014 amb la col·laboració del Departament de Salut i el Termcat. Encara que s’ha alentit per diferents motius, ja es disposa del buidatge i de les informacions de prop de 600 termes.