• Inici
 • La vida del Comitè. Juny de 2017

La vida del Comitè. Juny de 2017

16/06/2017 11:59
 • Durant el primer semestre de 2017 el Comitè ha tingut dues reunions plenàries en què s’han debatut i aprovat els tres documents següents, que s’estaven treballant des de mitjans de l’any 2016:
  • Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa
  • Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica
  • La llei d’universalització de l’assistència sanitària i el trasplantament
 • També en aquest període un nou grup ha iniciat els treballs sobre l’aplicació del document de voluntats anticipades i el model català de decisions anticipades en l’àmbit de la salut mental.
 • El 10 de març un representant del CBC ha assistit a una reunió de comitès i altres òrgans consultius de bioètica autonòmics a Santiago de Compostel·la. A la reunió s’ha proposat crear una xarxa de comitès i un repositori de documents per al conjunt de comitès i ciutadans, però són propostes molt incipients que necessiten més concreció.
 • A principis del mes de juny, atès que al Congrés dels Diputats es discutirà una proposta de llei sobre els drets del malalt al final de la vida, la Comissió Permanent del CBC ha sol·licitat que s’esmeni la darrera reforma de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, induïda per una disposició de la recent Llei 26/2015perquè representa un greu perill d’involució pel que fa als drets dels ciutadans malalts amb poca capacitat per decidir.