• Inici
  • La vida del Comitè. Febrer i maig de 2015

La vida del Comitè. Febrer i maig de 2015

28/05/2015 12:35

Durant el període que va de principis de febrer a finals de maig de 2015 el Comitè de Bioètica de Catalunya ha aprovat dos posicionaments en la reunió plenària el dia 15 d’abril. El primer dona resposta a una petició de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya que va sol·licitar una valoració de la nova Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit sanitari que substituirà a la que es va elaborar fa deu anys. 

Els segon posicionament respon a una sol·licitud de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), perquè es fes una valoració de la pertinença ètica del projecte VISC+: més valor a la informació de salut de Catalunya conscients dels riscs potencials per a la privacitat de les persones i els possibles conflictes entre les institucions i les persones implicades. La presentació del projecte que s’havia fet en la sessió plenària del 28 de gener ja va propiciar un viu debat sobre les tensions i els conflictes entre els diferents interessos legítims en joc: el benefici social que representa l’augment del coneixement sobre aspectes rellevants de l’atenció a la salut, i el respecte al dret a la privacitat de les persones.

El Grup de Treball sobre el Dret a Conèixer els Orígens Biològics, endegat amb la finalitat d’elaborar un document de reflexió i recomanacions derivades de l’exercici del dret a conèixer els orígens biològics en els àmbits de les persones, ha continuat recopilant informació al respecte i ha elaborat un primer guio de treball.

En aquest període també s’ha elaborat un material audiovisual que resumeixi els aspectes més importants de què tracta el document Qüestions sobre la recerca biomèdica, què n’ha de saber el ciutadà?, aprovat a finals de l’any 2014 i que es presenta en aquest butlletí.

Durant aquests mesos ha continuat la col·laboració del CBC amb el Consell Consultiu de Pacients en el projecte d’informació i formació de les persones de les associacions que en formen part. Els diferents col·loquis han comptat amb la participació de Joan M V Pons, Nuia Terribas i Montserrat Busquets, tots vocals del CBC.