• Inici
  • La vida del Comitè. Febrer de 2016

La vida del Comitè. Febrer de 2016

11/02/2016 12:33

Com es va informar en el número 17 del Butlletí de Bioètica, el 22 de setembre de 2015 mitjançant l’Acord de Govern de la Generalitat, es va renovar la composició del CBC d’acord amb el que preveuen els decrets 166/2005, de 26 de juliol, i 226/2008, de 18 de novembre. Amb la renovació d’un 40% dels membres i la continuïtat d’una part, es pretén que es pugui traspassar un bagatge i una manera de treballar que ha estat útil i fructífera.

A la reunió de constitució del dia 16 de desembre es va aprovar que Marc Antoni Broggi continuï sent-ne el president, que Màrius Morlans n’ocupi la vicepresidència primera i Núria Terribas, la vicepresidència segona. Tots tres, juntament amb la coordinadora, Cristina Iniesta; el secretari, Josep M. Busquets, i Francesc Borrell i Pablo Hernando en formin la Comissió Permanent del Comitè. També es van acceptar les sol·licituds de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’Institut Català de la Salut i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, perquè, en virtut de l’apartat 2.3 del Decret 226/2008, Joan M. V. Pons Ràfols, Mercè Carranza i Josep Ramos Montes formin part del Comitè Bioètica de Catalunya.

Durant aquests mesos, el Grup de Treball sobre el Dret a Conèixer els Orígens Biològics ha continuat avançant en les reflexions i consideracions que tenen previst plasmar en un document que es va presentar a la reunió plenària del mes de desembre, i està previst aprovar a la reunió del mes de febrer de 2016.

A la reunió del 16 de desembre també es van presentar algunes de les propostes de treball per a l’any 2016: abordar el document Problemes ètics de l’atenció al final de la vida dels infants que pateixen malalties terminals, continuar l’elaboració del Diccionari de Bioètica, revisar el posicionament sobre les Consideracions ètiques entorn de les vacunacions sistemàtiques en l’edat pediàtrica, elaborar els documents Reflexions i recomanacions sobre les reformes introduïdes a la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d’autonomia del pacient i Valoració de la realització de tractaments de reproducció humana assistida a parelles lesbianes i dones soles a càrrec del Servei Català de la Salut.