• Inici
  • La vida del Comitè. Desembre de 2014 i gener de 2015

La vida del Comitè. Desembre de 2014 i gener de 2015

03/02/2015 12:37

En la reunió del 17 de desembre el Grup de Recerca del CBC va presentar el document Qüestions sobre la recerca biomèdica, què n’ha de saber el ciutadà?, que conclou els treballs iniciats a finals de l’any 2013. Aquest document, que vol servir d’ajuda per orientar i millorar la informació que reben les persones que participen en un projecte de recerca, va ser aprovat pel CBC amb la recomanació, també assenyalada pel Consell Consultiu de Pacients, d’elaborar uns materials amb llenguatge audiovisual que resumeixin els aspectes més importants de què tracta el document. La presentació d’aquest document es farà en el proper butlletí. 

Finalment, en la reunió extraordinària del 28 de gener, els responsables que impulsen la proposta per incorporar el curs clínic a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC) i el projecte “Més valor a la informació de salut de Catalunya (VISC+)” van presentar-los al Ple del Comitè perquè en pugui fer una valoració.

Durant aquest període s’ha constituït el Grup de Treball sobre el Dret a Conèixer els Orígens Biològics, que es proposa elaborar un document de reflexió i recomanacions derivades de l’exercici del dret a conèixer els orígens biològics en els àmbits de les persones adoptades en el nostre país o en altres països així com de les persones nascudes a partir de procediments de reproducció assistida. Cal recordar que el grup va sorgir arran de la iniciativa del Departament de Benestar Social i Família d’impulsar un decret per reglamentar el procediment per conèixer els orígens biològics de les persones enunciat en la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. En aquest número es presenta un article elaborat per Ester Farnós , que forma part d’aquest grup de treball.

Durant aquests mesos ha continuat la col·laboració del CBC amb el Consell Consultiu de Pacients en el projecte d’informació i formació de les persones de les associacions que en formen part. En els diferents col·loquis, hi van participar Marc Antoni Broggi, president del CBC, Màrius Morlans i Josep M. Busquets.