La vida del Comitè. Desembre de 2014 i gener de 2015