• Inici
  • La vida del Comitè. Any 2013

La vida del Comitè. Any 2013

11/03/2014 12:51

Durant l’any passat, el CBC va publicar quatre documents:

Pel que fa als treballs en curs, el Grup de Recerca, després de dedicar un temps a recopilar informació i valorar la contribució més idònia que podia fer el CBC en aquest àmbit, ha redefinit el seu objectiu per tal de contribuir a millorar la informació que reben les persones que participen en un projecte de recerca. 

Una altra proposta de treball que s’inicia actualment és la que s’anomena Tenir cura de la persona, en què a partir del model d’atenció centrat en la persona es volen ressenyar les aportacions de persones i d’entitats al model, les experiències més rellevants i els fonaments ètics en què se sustenta. També tractarà la manera en què s’organitzen les institucions per tal d’estar veritablement orientades a les persones i intentarà descriure’n els aspectes relacionals i de dinàmica interpersonal per arribar a decisions compartides.

Així mateix, el CBC continuarà donant resposta a les demandes i sol·licituds que vagin sorgint i col·laborarà amb el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya en la informació i la formació de les persones i les associacions que en formen part.