• Inici
  • Renovació del Comitè de Bioètica de Catalunya

Renovació del Comitè de Bioètica de Catalunya

29/09/2015 12:39

Com preveuen els decrets 166/2005, de 26 de juliol, i 226/2008, de 18 de novembre, els quals regulen el Comitè de Bioètica de Catalunya, un cop exhaurit el mandat de cinc anys, el dia 22 de setembre d’enguany se n’ha renovat la composició. Tal com ja havia passat en renovacions anteriors, els nous nomenaments garanteixen la pluralitat i pluridisciplinarietat, alhora que, amb la continuïtat d’una part dels membres, s’assegura que es pugui traspassar un bagatge i una manera de treballar que ha estat útil i fructífera.

A l’última reunió del Comitè, que s’ha fet el mes de juny, estava previst que hi assistís Pere Vilanova, president del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra (CNBA), però per impossibilitat ha estat Núria Terribas, vocal del CBC i també del CNBA, qui n’ha fet una breu ressenya. Ha considerat que és molt convenient mantenir el contacte amb el CNBA per ajudar a afrontar els reptes que es puguin plantejar en els seus primers anys de funcionament i per poder resoldre com a arreu els dubtes que es presenten en la societat andorrana.

A la mateixa reunió, la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha demanat si el CBC considerava adient fer una actualització del document Consideracions ètiques i socials sobre el calendari de vacunacions del Departament de Salut, arran del cas de diftèria ocorregut a Olot i dels brots de tos ferina, parotiditis i xarampió. El CBC es reafirma en el posicionament fet l’any 2007, i deixa per a una propera reunió valorar la idoneïtat d’introduir algunes noves reflexions sobre el que es considera que ha de ser una conducta deontològicament responsable dels professionals sanitaris, i si convé introduir-hi matisacions que facin distinció entre diferents tipus de vacunes.

En aquesta reunió del mes de juny, també s’hi ha presentat el Model català de planificació de decisions anticipades, i els membres de l’equip que han intervingut en l’elaboració de la Guia l’han presentada. Amb posterioritat a aquesta presentació, el CBC ha aprovat el seu parer, que es publica en aquest Butlletí.

Durant aquest període, el Grup de Treball sobre el Dret a Conèixer els Orígens Biològics ha continuat avançant en les reflexions i consideracions que tenen previst plasmar en un document que molt probablement estarà disponible a finals d’any.