La presa de decisions anticipada (PDA) amb adolescents