El perfil dels pacients amb limitació de tractaments de suport vital. Aportacions al debat actual de les qüestions relatives al principi d’autonomia