• Inici
  • Memòria del Comitè de Bioètica de Catalunya 2015

Memòria del Comitè de Bioètica de Catalunya 2015

11/02/2016 13:36

L’any 2015 ha estat un any de canvis en la societat catalana i també en el Comitè de Bioètica de Catalunya, que ha renovat la composició d’acord amb les normes que el regulen. Encara que aquest període de canvi ha comportat un alentiment lògic de l’activitat, els treballs dels seus grups han continuat emetent valoracions sobre temàtiques variades.