Document de consens Malaltia terminal no oncològica: identificació i recomanacions assistencials