Eficàcia del document de voluntats anticipades per garantir el respecte a l’autonomia de les persones