Efecte de Hawthorne i investigació clínica: reflexions