• Inici
  • Edició del genoma mitjançant CRISPR/Cas 9

Edició del genoma mitjançant CRISPR/Cas 9

R. Vassena / A. Veiga

09/06/2016 11:37
Edició del genoma mitjançant CRISPR/Cas 9

La possibilitat actual de crear canvis permanents en l’ADN de gàmetes i embrions ha estat rebuda per la comunitat científica de diverses maneres, que van des d’una crida a la prohibició de la modificació de la línia germinal humana a l’aprovació cautelosa de la recerca en aquesta àrea.