• Inici
  • A propòsit de la deliberació al si dels comitès d’ètica assistencial

A propòsit de la deliberació al si dels comitès d’ètica assistencial

Mariano Fernández Portilla, filòsof
Joan Padrós Bou, metge
Membres del CEA, de la Fundació Hospital Asil de Granollers

07/06/2016 11:58

La complexitat i diversitat de situacions que es plategen en l’àmbit assistencial reclama el recurs de totes les eines possibles. Un comitè d’ètica assistencial serveix precisament per ajudar a analitzar un problema per al qual no existeix una sola  possibilitat d’actuació. La deliberació és el mètode més útil per arribar a la millor decisió possible.