La contribució dels CEA en la promoció del debat i la mirada crítica