• Inici
  • La contribució dels CEA en la promoció del debat i la mirada crítica

La contribució dels CEA en la promoció del debat i la mirada crítica

CEA Altahia / CEA Serveis de Salut Baix Empordà / CEA Hospital de Sant Pau

21/11/2017 18:49

En diferents avaluacions sovint es manifesta que hi ha una baixa visibilitat d’alguns comitès d’ètica assistencial (CEA) molt centrats a atendre els casos que consulten els professionals. Per això, potser no es dona la mateixa importància a la funció formadora i divulgadora d’aspectes de l’atenció sanitària en què la mirada bioètica és molt rellevant. Però és cert que des de ja fa uns anys han augmentat el nombre d’activitats que els CEA organitzen amb la finalitat de millorar la informació, i fomentar el debat i la reflexió entre els professionals de les institucions sanitàries i la ciutadania en general. Vint-i-cinc anys després que s’aprovés l’Orde que regula l’acreditació dels CEA, es mostren tres exemples de jornades realitzades durant el darrer mes d’octubre. Sortosament n’hi ha moltes altres que ja s’organitzen amb periodicitat anual i que susciten un considerable interès entre els professionals i la ciutadania.