L’art de deliberar. Procés de presa de decisions en equips interdisciplinaris