• Inici
  • La vida del Comitè. Octubre de 2019

La vida del Comitè. Octubre de 2019

21/10/2019 09:01

D’ençà del darrer butlletí de Bioètica del març de 2019   el Comitè  ha  treballat en diferents temàtiques que van donar lloc a documents i posicionaments aprovats  ales  tres reunions plenàries, que s’han realitzat.

A la reunió 110 del dia 8 de maig es va aprovar el document Sobre les preferències de gènere de professional per assistir a l’embaràs i el part”

Aquest posicionament   respon a una  sol·licitud que una institució sanitària  va adreçar al CBC perquè valorés un text que havia proposat per donar a les dones gestants en el moment del primer contacte amb la institució per intentar minimitzar la problemàtica que se suscita quan una persona no vol ser atesa per un professional masculí.

El dia 9 de juliol, a la 111 reunió del CBC es va aprovar el document Noves consideracions i recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la vacunació.

El CBC ja havia manifestat en anteriors posicionaments que "la tolerància actual, ha de ser valorada d'acord amb els factors canviants de l'entorn i del perill per a la comunitat" i per això en el nou posicionament s’hi  van incorporar noves reflexions i recomanacions, dirigides a ciutadans, professionals de la salut i l’ensenyament i també a les administracions.

 A la 112 reunió plenària del CBC del 17 de setembre es van aprovar dos nous posicionaments:  

Consideracions sobre un problema en la formalització del document de consentiment informat. Que respon a una demanda d’un centre rebuda el mes de juliol de 2019 que sol·licita l’opinió sobre la formalització del document de consentiment informat en cas que el professional que indica l’actuació no sigui el mateix que el professional que l’ha de portar a terme.

 

Consideracions sobre l’entrega de la placenta a la mare després del part

Aquest posicionament  respon a una altre demanda rebuda el mes de juliol  per part del Servei de Salut Maternoinfantil del Departament de Salut que està actualitzant el ‘protocol del part, puerperi i atenció al nadó” i vol conèixer la opinió del CBC sobre la possibilitat d’entregar la placenta a la mare després del part’

Diferents grups de treball del CBC continuen avançant en la reflexió i en la elaboració de les seves recomanacions. Es el cas del grup que  tracta sobre “Els drets de la ciutadania a la gestió de les pròpies dades de salut” i del que vol tracte sobre  “l'aplicació de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat en l'àmbit de l'atenció a la salut mental”.

També s’ha endegat un grup per donar resposta a la sol·licitud de  l’àrea sanitària del SCS que va transmetre al CBC la inquietud de l’associació “Dona Llum de Catalunya”, sobre algunes actuacions durant la gestació i el part que qüestionen la capacitat de les dones per prendre decisions de manera autònoma.