De bioètica i medicina: algunes reflexions a partir de Ciència i caritat