• Inici
  • Consideracions sobre el Pla estratègic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS)

Consideracions sobre el Pla estratègic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS)

08/02/2021 11:48
Recerca

El Comitè de Bioètica de Catalunya ha fet una sèrie de consideracions sobre el Pla estratègic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS) endegat en fase consultiva per la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS) del Departament de Salut per al període 2021-2027.

El document del CBC valora la necessitat de definir el camí que ha de recórrer la recerca a Catalunya durant els propers anys, però ha volgut fer palesa la necessitat d’incloure-hi aspectes ètics que afecten el procés de recerca en sí mateix i també els professionals que s’hi dediquen.

Així, a les seves recomanacions, el CBC recorda l’obligatorietat de fer recerca amb un respecte estricte de les condicions ètiques que s’expressen en la legislació vigent, els convenis internacionals i els Codis de Bones Pràctiques.  L’informe del CBC parla també sobre aspectes com el paper del PERIS i de la pròpia DRGIS a l’hora de fer pedagogia entre recercadors i ciutadans o la participació ciutadana al procés de recerca, on el mateix Comitè acumula experiència.

A més, els membres del CBC han volgut fer esment especial al paper dels comitès ètics d’investigació (CEI), els Comitès Ètics d’Investigació en medicaments (CEIm) o els comitès d'Experimentació Animal.

El text íntegre està disponible a aquest enllaç.