Consideracions sobre el Pla estratègic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS)