• Inici
  • La Regió Sanitària Catalunya Central adequa els serveis quirúrgics per fer front a la pandèmia

La Regió Sanitària Catalunya Central adequa els serveis quirúrgics per fer front a la pandèmia

14/01/2021 12:16

Els centres hospitalaris tenen una ocupació de més del 88% i han començat
a reprogramar intervencions que es poden posposar garantint les cirurgies
urgents

Els centres hospitalaris de la Regió Sanitària Catalunya Central han començat a
modificar alguns serveis i reprogramar activitat quirúrgica aquesta setmana per tal
de fer front a la situació epidemiològica de la Covid-19. L’ocupació mitjana dels
quatre hospitals de la regió, a dia d’avui, és per sobre del 88% i dels 716 llits
d’aguts que hi ha a aquests centres, el 27,6% estan ocupats per pacients amb
positiu per Covid-19. La xifra és més alta a les unitats de cures intensives. Del
total de 41 llits ocupats, 30 són per Covid-19 i d’aquests, 18 pacients estan
intubats. Davant aquesta situació de creixent tensió hospitalària, els centres han
reprogramat alguns serveis.

A l’Hospital d’Igualada l’ocupació de llits convencionals és del 82% i a crítica s’ha
arribat a ocupar el total de la seva disponibilitat. 10 dels 13 pacients de la UCI del
centre són malalts de Covid-19. Això ha obligat a derivar pacients als centres de
referència (Hospital del Mar i de Sant Pau). Pel que fa a visites de consultes
externes i proves, en alguna especialitat, l’hospital ha reduït alguna de les
agendes de les què disposa. També ha afectat la cirurgia i només es fa la
d’urgència, l’oncològica i la que no requereix ingrés hospitalari.

A Manresa, Althaia, ha destinat a hores d’ara cinc unitats d’hospitalització a
pacients amb Covid-19, a banda de la UCI que també ha hagut d'augmentar la
seva capacitat. En total, Althaia té 118 pacients amb Covid-19, un 28% del total
de pacients ingressats. D’aquests,107 estan ingressats a hospitalització
convencional, el que representa un 26% sobre el total de llits, i més d’un 40% si
només tenim en compte els pacients de l’àrea mèdica. La resta, 11 pacients,
estan ingressats a UCI, el que representa un 55%.

L’augment de l’activitat Covid-19 va en detriment de l’activitat no covid, ja que cal
destinar-hi més recursos, espai i professionals que pot impactar en l’activitat
programada no urgent, tant de l’àrea quirúrgica, ambulatòria i diagnòstica. En
qualsevol cas, es garanteix sempre, aquella activitat que no es pot posposar.

L’Hospital San Bernabé de Berga té un 100% d’ocupació de la planta destinada a
covid, amb 17 pacients positius i 9 pacients pendents de resultat de PCR, però
ubicats a la zona gris situada en aquesta mateixa planta. En les altres plantes l’
ocupació és d’una mitjana del 90%. Es treballa amb la possibilitat d’haver d’obrir
una segona planta covid en els propers dies. Pel que fa a l’activitat, s’ha suspès
tota la cirurgia programada no urgent ni greu fins el 31 de gener, així com algunes
consultes externes per necessitat de redistribució del personal.

Finalment l’Hospital Universitari de Vic té un 84% d’ocupació total. Dels 201 llits
ocupats, 29 són positius. La unitat de cures intensives té 12 llits ocupats, dels
quals 9 són positius. De moment, el centre manté la seva activitat i atenció
programada.

La creixent tensió en l’atenció hospitalària arran de l’augment de casos per Covid-
19, obliga a instar la població a seguir les mesures decretades i evitar en la
mesura del possible el contacte social, de manera que es pugui frenar la corba de
contagi. Les mesures més importants són evitar la mobilitat, i fer teletreball quan
sigui possible, reduir el contacte social i mantenir la distància, usar la mascareta i
rentar freqüentment les mans.

 

Manresa, 12 de gener de 2021