• Inici
  • Serveis d’oxigenoteràpia domiciliària durant la pandèmia de COVID-19

Serveis d’oxigenoteràpia domiciliària durant la pandèmia de COVID-19

21/04/2020 14:31

Per tal d’evitar trasllats als centres sanitaris, facilitant el confinament i afavorint la disminució de contagis, el Servei Català de la Salut ha autoritzat la contractació d’emergència dels serveis d’oxigenoteràpia domiciliària tant per a domicilis particulars com per a residències en casos d’infeccions respiratòries agudes o de reaguditzacions de patologies cròniques preexistents, en què es necessiti aportació d’oxigen.

També s’hi poden acollir les persones que, pel seu estat clínic, no puguin derivar-se a centres hospitalaris o sociosanitaris i s’hagi indicat limitació de l’esforç terapèutic.

En l’àmbit residencial, això permet que, mentre duri la pandèmia, es pugui disposar, en bona part dels centres, de:

  • Concentradors d’oxigen. Des del Servei Català de la Salut s’identifica la necessitat extraordinària de garantir les teràpies respiratòries vinculades a les patologies respiratòries agudes derivades d’aquesta patologia al domicili particular de la persona o en les residències socials. Aquesta mesura garanteix un major suport per al manteniment de les persones en el seu entorn domiciliari, facilita el seu confinament en cas que sigui indicat, afavoreix un menor contagi per contacte amb altres persones externes a la residència i a professionals de la salut (perquè s’evitaran trasllats innecessaris).
  • Pulsioxímetres (mesuradors de la saturació d’oxigen), alguns dels quals tenen seguiment telemàtic des dels centres d’atenció primària. Personal d'infermeria del centre de monitoratge contactarà diàriament amb la persona designada de la residència com a cuidadora del pacient, mitjançant una trucada telefònica, per recollir les dades de cada pacient que estigui en seguiment i ho registrarà tot seguit a la història clínica d’atenció primària (ECAP). D'acord amb els paràmetre recollits podrà activar l'alerta al personal mèdic de prescripció.

Des del 24 de març passat fins al moment, 937 pacients han rebut oxigen per aquest circuit en 356 residències de tot Catalunya.