• Inici
  • Salut difon les mesures de prevenció que caldrà prendre quan els infants i adolescents puguin sortir al carrer

Salut difon les mesures de prevenció que caldrà prendre quan els infants i adolescents puguin sortir al carrer

18/04/2020 20:49

Salut ha participat en el disseny del Pla de sortida al carrer d’infants i adolescents aprovat pel Govern de la Generalitat. El Pla preveu que els infants i adolescents puguin sortir a l’aire lliure  de manera controlada, regulada, segura, limitada en el temps, esglaonada i supervisada per adults.

D’acord amb aquest Pla, els infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys podran sortir al carrer quan es donin les condicions de seguretat bàsiques per fer-ho: la robustesa del sistema sanitari per atendre la pandèmia, el control de punts amb una incidència gran del virus, la seguretat dels professionals, i la tendència clara i mantinguda de la regressió de l’epidèmia.

Per tal que els infants i adolescents puguin sortir sense posar en risc la seva salut ni la de les altres persones, caldrà que tant ells com els seus acompanyants compleixin alguns requisits i prenguin algunes mesures de prevenció abans de sortir de casa, mentre són al carrer i en arribar al domicili.

 

Qui podrà sortir al carrer i qui no?

Podran sortir al carrer els infants i adolescents d’entre 0 i 16 anys acompanyats d’un familiar adult amb qui convisquin. Els adolescents majors de 16 anys poden sortir sols, però els seus pares o tutors s’han de responsabilitzar que compleixin les mesures de seguretat necessàries.

Les famílies que conviuen poden sortir plegades.

Caldrà la declaració autoresponsable tant en els casos en què els adults acompanyen com en el cas dels adolescents majors de 16 anys que poden sortir sols.

Les persones amb diagnòstic de la COVID-19 i les qui han tingut contacte, per convivència o proximitat laboral, així com les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 i les qui hi conviuen, no poden sortir al carrer.

 

Horaris i llocs de sortida

Les sortides s’hauran de fer en un dels següents torns horaris, adaptats a l’activitat lectiva a distància i ordenats per franges d’edat:

12-14 h: Famílies amb infants de fins a 6 anys (nascuts entre 2014 i 2020)

16-18 h: Famílies amb menors d’entre 6 i 16 anys (nascuts entre 2003 i 2013)

18-20 h: Famílies amb joves majors de 16 anys (nascuts abans del 2004)

En el cas de les famílies amb infants o adolescents d’edats corresponents a més d’una franja, tota la família podrà sortir en la franja horària corresponent a l’infant de més edat.

Es pot anar fins a 1 quilòmetre de distància des de casa i no es pot agafar el cotxe ni el transport públic per al desplaçament. Es pot passejar pels jardins públics oberts, però no es pot anar a parcs i espais infantils i de joc, ni utilitzar els elements lúdics i de manteniment físic, amb superfícies susceptibles de contaminar-se o estar contaminades, els equipaments esportius, ni els elements comuns, com els bancs. Els infants no poden entrar als comerços per evitar les aglomeracions, amb l’excepció que en cas contrari, s’hagin de quedar sols a casa.

 

Mesures de protecció

Tant abans de sortir de casa com en arribar-hi, caldrà rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. També és preferible utilitzar les escales i no l’ascensor per accedir al carrer i al domicili.

Caldrà, a més, que tots els membres de la família es prenguin la temperatura abans de sortir. En cas que algun d’ells presenti febre de més de 37º, no podrà sortir de casa.  

L’ús de mascareta és obligatori per a tots els membres de la família que surtin a passejar, excepte per als infants de 0 a 3 anys. Les mascaretes poden ser casolanes, higièniques o quirúrgiques. En el cas dels infants entre 3 i 12 anys convindrà que siguin mascaretes infantils, preferiblement de fabricació domèstica. Els guants no són necessaris.

Una vegada al carrer, cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres respecte d’altres persones (entre els membres de la família no és necessari) i s’aconsella caminar sempre per la dreta. No es pot menjar ni beure.

No estaran permeses les trobades organitzades. Les trobades casuals no poden excedir els 10 minuts ni reunir més de dues famílies. S’haurà de mantenir la distància de seguretat en tot moment i evitar qualsevol contacte físic (petons, abraçades, encaixades).