• Inici
  • Els professionals d’atenció primària ja han fet 7.373 visites a persones que viuen en residències a l’Àmbit Metropolità Sud

Els professionals d’atenció primària ja han fet 7.373 visites a persones que viuen en residències a l’Àmbit Metropolità Sud

Un total de 73 infermeres i de 68 metges experts en cronicitat estan reforçant l’atenció sanitària presencial a les residències d’aquest àmbit territorial

17/04/2020 10:42

El suport dels professionals assistencials d’Atenció Primària Costa Ponent de l’ICS està garantint una atenció sanitària de qualitat a les 10.929 persones que viuen a les 587 residències de gent gran, atenció a la infància i l’adolescència, i salut mental públiques i privades que hi ha a l’Àrea Metropolitana Sud (l’Hospitalet de Llobregat i els municipis de les comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf). 

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia de Covid-19, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut han promogut una intervenció d’alta intensitat assistencial a la població que viu en l’àmbit residencial per part dels dispositius sanitaris del territori, amb el lideratge de l’atenció primària i comunitària. 

Des d’Atenció Primària Costa Ponent de l’ICS, estan donant suport a les residències del seu territori un total de 73 infermeres i 68 metges especialistes en cronicitat, en coordinació amb professionals de Treball Social de l’ICS. Aquests equips estan reforçant l’atenció sanitària presencial en aquests centres, i ja han realitzat 7.373 visites a les persones que hi viuen. Aquests equips han efectuat 1.827 proves PCR de detecció de la infecció per Covid-19 a les persones que hi viuen i 986 proves PCR a professionals d’aquestes institucions.  

Aquests equips realitzen una tasca d’identificació, maneig i seguiment en el centre residencial dels casos en investigació, probables i confirmats de la malaltia, garantint la sectorització dels pacients i les mesures i recomanacions d’aïllament per contenir la infecció a les residències. 

També reforcen les vies de comunicació de les residències amb altres organismes per tal de garantir una adequada prevenció i control de la infecció als centres i la seguretat dels treballadors, gestionen els recursos materials i de protecció per als professionals d’atenció residencial, divulguen informació sensible relativa als protocols sobre la Covid-19, i identifiquen precoçment i planifiquen les necessitats sanitàries derivades de la manca de personal. 

Altres tasques que fan els equips d’atenció residencial són les visites presencials a les llars (per valorar el compliment de les recomanacions per prevenir la infecció, juntament amb tècnics de Salut Pública) i la medicalització d’espais residencials (gestió de la demanda de concentradors d’oxigen i priorització de necessitats i recursos al territori ).  

Vint-i quatre hores al dia, set dies a la setmana 

Tots aquests equips coordinen actuacions que garanteixen l’atenció les vint-i-quatre hores del dia els set dies de la setmana. Aquesta tasca està liderada pels equips de cronicitat, que abans que s’iniciés l’actual crisi ja eren els responsables dels seguiments a residències i domicilis del col·lectiu de persones més vulnerables. Des de fa un mes, aquests equips s’han reforçat sensiblement per fer front a la nova situació creada per la pandèmia de Covid-19. 

Les persones que viuen en centres residencials són les més vulnerables del territori per la seva condició de fragilitat i complexitat, i concentren –tant a casa nostra com a altres països– aproximadament la meitat de les víctimes mortals de la pandèmia.