• Inici
  • Adquisició i tipus de respiradors en el context de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2

Adquisició i tipus de respiradors en el context de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2

14/04/2020 16:34

El sistema català de salut disposa, en aquests moments, d’un total de prop de 1.700 respiradors de diferents característiques. La xifra ha augmentat de forma considerable les darreres setmanes arran de la situació de crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19.

L’adquisició de respiradors s’ha fet des de diferents àmbits. D’una banda, a través de les compres realitzades pel CatSalut i, de l'altra, gràcies a donacions o cessions d’empreses privades, universitats i centres d’investigació. Hi ha una tercera via que són els respiradors prototip, fabricats per diferents empreses. En aquest cas els aparells necessiten ser homologats per l’Agència Espanyola del Medicament i un cop passat aquest tràmit només es poden utilitzar com a assaig clínic als hospitals homologats per fer-ho.

S’ha de tenir en compte que no tots els respiradors són iguals i, per tant, poden tenir diferents prestacions.

En algunes ocasions la COVID-19 acaba produint en els malalts la síndrome de destret respiratori, que fa necessari l’ús del respirador.

En el cas dels respiradors volumètrics s’indica al respirador quin volum d’aire volem que li entri al pacient a cada insuflació i amb quina freqüència i velocitat. Aquest volum li genera una pressió a la caixa toràcica que s’ha de tenir controlada i no pot ser gaire alta.

En el cas dels respiradors per pressió, només es pot indicar a la pressió que es vol que s’insufli l’aire al pacient i la pressió màxima a la qual ha d’arribar a la caixa toràcica. En aquest cas el respirador insufla l’aire necessari fins que arribi a aquesta pressió.