• Inici
  • Unitats de cures intensives (UCI) i SARS-CoV-2

Unitats de cures intensives (UCI) i SARS-CoV-2

03/04/2020 19:55

En els darrers dies s'han anat incrementant el nombre de pacients que necessiten estar a la unitat de cures intensives i per aquest motiu les UCI ha hagut d'expandir-se a altres àrees dels hospitals, d'acord amb els plans de contingència que ha anat establint cada centre. Així, la capacitat global pot arribar a triplicar-se.
Per tenir una visió conjunta dels recursos i treballar amb més eficàcia, s’ha creat una comissió assessora formada per experts en cures intensives que s’encarregarà d’establir uns criteris homogenis per atendre els pacients ingressats en les UCI.

Les UCI poden guanyar espai a partir de la reorganització d’espais propis interns dedicats a altres usos. Així mateix, l’hospital pot créixer cap enfora amb la disposició de certs espais, com pavellons esportius cedits pels municipis, o amb la derivació de malalts a centres privats o a hotels medicalitzats, sempre sota la direcció del centre hospitalari.