• Inici
  • Coordinació entre el sistema sanitari públic i privat

Coordinació entre el sistema sanitari públic i privat

03/04/2020 19:53

El sistema sanitari públic català es caracteritza per estar format per entitats de titularitat pública o privada que proveeixen els serveis assistencials per a la ciutadania. Aquests serveis els contracta i són finançats pel CatSalut i són d’accés universal. La coexistència habitual dels dos sistemes en la societat catalana ha facilitat en gran mesura la seva col·laboració en la gestió de la crisi sanitària causada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquesta situació excepcional, el sistema públic de salut ha pogut coordinar amb facilitat la col·laboració del sector privat, que aporta una gran expertesa.

Des de l’inici de la crisi sanitària, la informació sobre l’evolució de l’epidèmia indicava la necessitat de disposar de la màxima estructura sanitària possible, i en aquest context el sector privat ha aportat la seva estructura de llits convencionals i crítics per donar suport a les necessitats de la població malalta de COVID-19.

La derivació de malalts la fan els centres hospitalaris de la xarxa pública, i el trasllat el fa el SEM.

Els serveis assistencials que es prestin en els centres privats aniran a càrrec del CatSalut, en les mateixes condicions que els que es presten en tots els centres del SISCAT.