• Inici
  • Dictamen CNS 40/2015 de l’APDCAT

Dictamen CNS 40/2015 de l’APDCAT

Dictamen CNS 40/2015 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en relació amb el criteri a seguir davant la petició d’accés d’un ciutadà per conèixer la identitat de les persones que han accedit a la seva història clínica així com si, en cas de delectar-se un accés indegut a la mateixa, aquest s’ha de comunicar al titular de les dades o s’ha de resoldre des de la mateixa entitat.

Arran d’una qüestió sorgida en el si de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica, el Departament de Salut formula consulta a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb la possibilitat de facilitar la informació continguda en el registre d’accessos tant a petició del propi titular de la història clínica com en els supòsits que es detecta un accés indegut sense que el titular de la història a la qual s’ha accedit hagi formulat cap sol·licitud d’informació en aquest sentit.

El Dictamen conclou que la normativa vigent no estableix l’obligació de comunicar a les persones afectades les pèrdues o accessos indeguts a la informació que les afecta. Així mateix, fa constar que el responsable del fitxer o tractament ha de prendre les mesures adequades per evitar l’accés indegut a les dades i, en cas que es produeixi, establir els mecanismes oportuns per fer cessar aquest accés indegut i si escau exigir les corresponents responsabilitats internes al causant de la mateixa.

Data d'actualització:  28.11.2016