• Inici
  • Protocol d’actuació davant l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)

Protocol d’actuació davant l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)

El Protocol defineix el procediment a seguir per atendre les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en matèria de protecció de dades de caràcter personal presentades pels ciutadans en relació amb la seva història clínica. Així mateix, i amb la finalitat de facilitar l’exercici d’aquests drets, el Protocol incorpora formularis de sol·licitud per a cadascun d’ells, els quals seran a l’abast dels ciutadans.

S’està duent a terme la implantació del Protocol, després d’un llarg procés de tramitació que ha inclòs la validació per diverses unitats del Departament de Salut, la revisió per la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica, el pronunciament de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la seva aprovació per part de la secretària General, òrgan responsable del fitxer que conté les dades de la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3).

Accés al document

Data d'actualització:  28.11.2016