Protocol d’actuació davant l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)