• Inici
  • Criteris en els procediments de translació de la informació de la història clínica

Criteris en els procediments de translació de la informació de la història clínica

Les institucions sanitàries, els professionals sanitaris individuals i els centres d'arxiu des de fa anys realitzen translacions (canvis de suport) de la informació que conté la història clínica ja sigui per millorar la disponibilitat de la documentació i les dades clíniques com per guanyar espai físic (en el cas de la digitalització). Aquests processos de translació s'han realitzat i s'estan realitzant sense un marc jurídic clar ni unes especificacions tècniques concretes. Davant d'aquesta realitat i en compliment de les seves competències, la CTMDC ha elaborat uns criteris que donen especificacions que puguin permetre a les institucions dotar-se de protocols interns per realitzar les translacions d'informació dintre de la història clínica i alhora els permeti garantir-ne les condicions d'inalterabilitat, autenticitat i perdurabilitat de la informació. 

Data d'actualització:  07.10.2016