Criteris en els procediments de translació de la informació de la història clínica