• Inici
  • Avaluació dels comitès d’ètica a Catalunya 2019

Avaluació dels comitès d’ètica a Catalunya 2019

ma escribint

Aquesta avaluació de gairebé 60 CEA que hi ha a Catalunya tracta de posar en relleu la seva contribució a la qualitat de l’atenció que reben les persones en el sistema públic i privat de Catalunya. Perquè el convenciment profund de molts professionals que treballen en els CEA fa que sigui possible concebre’ls més enllà del requeriment formal o com una mena de qüestió d’imatge, sinó que han nascut d’una necessitat sentida i una voluntat d’apropar-se a l’excel·lència en l’atenció sanitària. Malauradament, la seva contribució no sempre és reconeguda d’acord amb els esforços esmerçats i els beneficis aportats.

Data d'actualització:  25.05.2020