El Govern acorda aprovar la formalització d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona per a l'establiment de les bases i els criteris per a l'adscripció de l'Institut Municipal de Salut Publica al Consorci Sanitari de Barcelona.

Torna
Dimarts, 17 d'abril de 2001
Mitjançant aquest conveni, l’Institut Municipal de Salut Pública, creat l’any 1996, quedarà adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona, fent efectives les previsions contingudes en la Carta Municipal de Barcelona que portaran a la seva transformació en la futura Agència de Salut Pública de Barcelona.Les funcions de salut pública que assumirà l’Agència de Salut Pública de Barcelona abastaran les tasques d’informació, promoció i protecció de la salut com ara la recollida i anàlisi de dades, la promoció i educació per a la salut, la garantia de la prestació de determinats serveis preventius i assistencials personals (vacunacions, drogodependències,’), i el suport a la coordinació d’activitats i recursos sanitaris entre d’altres.La futura Agència de Salut Pública de Barcelona, vinculada al Consorci Sanitari de Barcelona, operarà en el si de la que serà l’Agència de Protecció de la Salut de Catalunya, el procés de constitució de la qual està ultimant la Generalitat de Catalunya.El Consorci Sanitari de Barcelona, adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, va ser creat l’any 1987 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió dels centres sanitaris de la ciutat, assumint directament les funcions previstes per a les regions sanitàries de l’àmbit de la ciutat de Barcelona.