El Govern acorda encomanar a l'empresa pública Gestió d'Infrastructures S.A. (GISA) l'execució per compte de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Servei Català de la Salut, dels Centres d'Atenció Primària CAP Gavà ' 1 i CAP Barberà del Vallès per un import total de 189 MPTA (1.135.912,88).

Torna
Dimarts, 17 d'abril de 2001