El Govern autoritza el Servei Català de la Salut a formalitzar un conveni amb el Consorci Assistencial del Baix Empordà per a la gestió dels serveis d'atenció primària en l'àmbit de l'Àrea Bàsica de Salut Torroella de Montgrí, i a la realització de despeses amb un abast plurianual amb una durada de deu anys i per un import total de 2.736.033.080 pessetes (16.443.889,99 euros) que inclou la const

Torna
Dimarts, 29 de maig de 2001