El Govern autoritza el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la Salut per a l'establiment d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Susanna per finançar les obres de construcció d'un consultori local al seu municipi i s'autoritza la realització de despeses amb un abast plurianual per un import total de 20.974.342 pessetes (126.058,33 euros) per al període 20

Torna
Dimarts, 29 de maig de 2001