El Govern autoritza el Departament de Sanitat i Seguretat Social per a la subscripció d'un conveni de col.laboració amb la Fundació privada d'Indústries de la Carn, per un import total amb un abast plurianual de 2.200 MPTA (13.222.266,30 euros).

Torna
Dimarts, 06 de març de 2001
El Departament de Sanitat i Seguretat Social, en línia al model existent en la majoria dels països de la Unió Europea i dins el marc del Programa per a la millora de la inspecció veterinària a Catalunya, considera necessari implantar la figura dels auxiliars d’inspecció veterinària per tal de donar suport als veterinaris oficials en les inspeccions ante mortem i post mortem, permetent dur a terme millores i modernització de la inspecció i el control sanitari de la carn pel consum a Catalunya.La Direcció general de Salut Pública i el seu col.lectiu de funcionaris del Cos de Titulars Superiors Veterinaris, es faran càrrec d’una manera global d’avaluar, supervisar, coordinar i marcar directrius entorn de les funcions dels auxiliars incorporats en els equips d’inspecció.