Foto de No em fumis

L'objectiu principal era informar i sensibilitzar la població general (tant fumadora com no fumadora), els responsables dels espais d'utilització pública i els professionals exemplars, sobre els perills que representa la inhalació passiva del fum del tabac ambiental i la necessitat d'observar la normativa existent.

1990

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Vídeo "A casa no ens fumis" 

Vídeo "Al treball no em fumis"

Data d'actualització:  21.01.2011