La campanya s'adreçava a les dones de vint-i-cinc a seixanta-cinc anys amb un triple objectiu:

- Conscienciar la població femenina de Catalunya dels perills generals i específics de gènere que comporta el tabaquisme.
- Emfasitzar els aspectes positius de l'abandonament.
- Oferir informació pràctica de com deixar de fumar.

 

Es va difondre en l'àmbit dels mitjans de comunicació de masses durant, aproximadament, quatre setmanes.

Foto El tabac ben lluny

Mitjans de comunicació

Premsa: Anuncis (B/N)
3 models

Revistes: Anuncis (color)
3 models

Televisió: Espots (20")

4 espots

Foto El tabac ben llung: Mitjans de comunicació

Distribució de materials

 • Llibrets. Cinquanta maneres curioses, enginyoses i eficaces de deixar de fumar (50.000 unitats). Es van trametre directament (de franc) a les persones que ho demanaven telefònicament al número 906 35 05 05, o emplenant el qüestionari en línia, fins a esgotar-ne les existències.
 • Cartells (100.000 unitats):

  • Àmbit de l’atenció primària: 75.000 unitats.
  • Àmbit atenció especialitzada (pneumo, cardio, gine/obst, pediatria, etc.): 15.000 unitats.
  • Unitats tabaquisme/xarxes tabac: 1.000 unitats.
  • Ensenyament/universitats: 2.500 unitats.
  • Altres (ICD, ICO, INWAT, etc.): 6.500 unitats.

 • Fullets (500.000 unitats):

  • Àmbit de l’atenció primària: 350.000 unitats.
  • Àmbit atenció especialitzada (pneumo, cardio, gine/obst, pediatria, etc.): 75.000 unitats.
  • Unitats tabaquisme / xarxes: 5.000 unitats.
  • Àmbit ensenyament/universitari: 20.000 unitats.
  • Altres (ICD, ICO, INWAT, etc.): 50.000 unitats.

 • Informe tècnic. Dona i tabac: Informe d'un grup de treball del Consell Assessor sobre tabaquisme a Catalunya (3.000 unitats).

  • Distribució en l’àmbit professional, especialment sanitari; també es va fer arribar als llocs on es planificaven i gestionaven les polítiques equitatives.
Data d'actualització:  24.01.2011