Difusió del missatge de la sida a tot Europa (1996)

Foto Difusió del missatge de la sida a tot Europa

L'any 1996 es va proporcionar un servei d'informació sobre la infecció del VIH a les comunitats d'immigrants a través del telèfon confidencial 900 21 22 22. Aquest servei es donava en espanyol, anglès, francès i àrab.

Va ser un projecte d'AMARC-Europe Radio against AIDS programme, dut a terme amb el suport financer de la Comissió Europea i amb la col·laboració de Creu Roja Catalunya, CAP Drassanes-Malalties de transmissió importades i el Departament de Salut.
 

Data d'actualització:  19.01.2011