Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC)

Aquest projecte es va iniciar l'any 1999 amb l'objectiu d'oferir informació a les persones usuàries de la sanitat pública sobre els recursos d'atenció continuada posats en funcionament per fer front a l'increment de la demanda de serveis sanitaris durant l'hivern o altres períodes com l'estiu, a determinades zones.

Anualment es publicita la relació d'aquests centres a través de la distribució d'una guia dels centres d'atenció primària i els hospitals.

El Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC) el porta a terme el CatSalut amb la col·laboració dels centres de la xarxa sanitària pública de Catalunya. Es tracta de la posada en marxa d'un dispositiu que reforça els recursos assistencials habituals en les èpoques de més demanda d'atenció sanitària.

Aquest dispositiu estableix:

  • Campanyes de prevenció: vacunacions i consells a la població.
  • Adequació i ampliació de l'oferta a tots els nivells assistencials.
  • Reforç de la difusió a la ciutadania d'informació sobre els recursos assistencials que donen resposta en les èpoques de major demanda, com ara l'hivern.
  • Creació i ampliació dels sistemes d'informació, mitjançant l'ús de les noves tecnologies, que permeten conèixer la pressió assistencial dels diferents recursos i així activar els plans d'acció dels centres assistencials en funció de les necessitats.
Data d'actualització:  18.01.2011