Preus de referència i medicaments genèrics, tots hi podem guanyar! (2000)

L'objectiu d'aquesta campanya adreçada a les persones usuàries del sistema sanitari públic era fer-los arribar la informació necessària sobre les especialitats farmacèutiques genèriques (EFG) i el sistema de preus de referència com a mesura per potenciar l'ús dels medicaments genèrics.

Amb aquest objectiu es van editar cinc-cents mil tríptics i cinc mil cartells que es van distribuir en els centres d'atenció primària, hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i oficines de farmàcia. En aquests tríptics s'explicava què són els medicaments genèrics, quina és la finalitat dels preus de referència i quin és l'objectiu d’aquest sistema de preus, així com un exemple pràctic de quina és l'aportació de la persona usuària en els diferents casos.
 

Foto Preus de referència i medicaments genèrics, tots hi podem guanyar

Avantatges dels medicaments genèrics

Els medicaments genèrics són intercanviables amb els seus equivalents de marca comercial. Són segurs i eficaços. Representen un estalvi important, per això si els utilitzem tots hi podem guanyar. Ens permet donar més i millors serveis.

Els genèrics són intercanviables amb els del mateix conjunt de referència. Més de quatre mil medicaments estan sotmesos al sistema de preus de referència, això vol dir que el sistema sanitari públic finança els preus dels medicaments sempre que no superin el preu màxim establert per a cadascun d'ells.

  • Medicaments de qualitat. Els medicaments genèrics tenen la mateixa composició que els medicaments equivalents amb marca comercial, i compten amb els mateixos controls de fabricació.
  • Medicaments amb estalvi. El cost dels medicaments genèrics és inferior al dels seus equivalents amb marca comercial; així, l'existència de genèrics permet establir conjunts de medicaments als quals s'assigna un preu màxim (preu de referència). El preu genèric no pot superar el preu de referència. D'aquesta manera, la sanitat pública estalvia i pot dedicar més diners per mantenir i millorar la salut i el benestar de tota la població.
  • Medicaments segurs. Els medicaments genèrics estan sotmesos als mateixos estudis científics i controls estrictes que els medicaments equivalents amb marca comercial.
  • Medicaments eficaços. Els genèrics han demostrat la mateixa efectivitat per al tractament dels problemes de salut que els seus equivalents amb marca comercial.
  • Medicaments ben clars. A les receptes els metges i les metgesses identifiquen clarament els medicaments genèrics escrivint la sigla EFG (especialitat farmacèutica genèrica).
  • Medicaments de confiança. El personal mèdic i farmacèutic són els professionals més preparats per poder informar amb tota confiança sobre els medicaments genèrics. Aquests són uns medicaments plenament introduïts i d'ús habitual als països de la Unió Europea.
  • Els preus de referència. Els preus de referència suposen un benefici per a les persones usuàries, ja que es pot pagar menys per uns medicaments amb la mateixa garantia de seguretat i eficàcia i s'afavoreix que la sanitat pública pugui oferir més i millors serveis.
Data d'actualització:  18.01.2011