Preus de referència i medicaments genèrics, tots hi podem guanyar! (2000)